Home > GMR > Leden

Leden 2019-2020 Afdrukken
Naam  Foto Functie/taak Vertegenwoordigt
Carla Bernhart (personeel)     KBS De Westhoek
Hans de Bont (personeel)  

 

Kindcentrum De Ontdekking
SBO De Wissel

Vacant  

Secretaris
Dagelijks bestuur GMR

 
Nanoek Boerefijn ( personeel)     OBS Rubenshof
Joey Hendrickx (personeel)  

 

OBS De Kameleon
Praktijkschool De Zwaaikom

Bregje Horn (personeel)    

OBS De Duizendpoot
OBS Sterrendonk

Boukje lodewikus (personeel)     Montessorischool Oosterhout
Wanda Antheunisse (ouder)    

Brede dorpsschool De Achthoek
Brede dorpsschool St. Jan

Ernst Olaf Griep (ouder)     KBS de Meander
KBS de Torenschouw
Celine van Groesen (ouder)  

Penningmeester
Dagelijks bestuur GMR

 

KBS de Beiaard
OBS de Pionier
Jurgen de Poorter (ouder)     KBS de Berkenhof

Gerald van Son (ouder)

 

Voorzitter
Dagelijks bestuur GMR

KBS Marcoen
KBS Paulo Freire
 Corinda de Wit (ouder)  

 

 KBS de Touwbaan