Home > GMR > Leden

Leden 2019-2020 Afdrukken
Naam  Foto Functie/taak Vertegenwoordigt
Carla Bernhart (personeel)     KBS De Westhoek
Vacature (personeel)  

 

Kindcentrum De Ontdekking
SBO De Wissel

Vacant  


Dagelijks bestuur GMR

 
Nanoek Boerefijn ( personeel)     OBS Rubenshof
Joey Hendrickx (personeel)  

 

OBS De Kameleon
Praktijkschool De Zwaaikom

Bregje Horn (personeel)    Secretaris

OBS De Duizendpoot
OBS Sterrendonk

Boukje lodewikus (personeel) Herkiesbaar     Montessorischool Oosterhout
Wanda Antheunisse (ouder)    

Brede dorpsschool De Achthoek
Brede dorpsschool St. Jan

Ernst Olaf Griep (ouder)     KBS de Meander
KBS de Torenschouw
Celine van Groesen (ouder) Herkiesbaar  

Penningmeester
Dagelijks bestuur GMR

 

KBS de Beiaard
OBS de Pionier
Vacature (ouder)     KBS de Berkenhof

Gerald van Son (ouder)

 

Voorzitter
Dagelijks bestuur GMR

KBS Marcoen
KBS Paulo Freire
 Corinda de Wit (ouder)  Herkiesbaar  

 

 KBS de Touwbaan