23 juni open huis basisschool en BSO De Westhoek

In de afgelopen periode is er flink verbouwd aan de Ridderstraat 34. De kinderen van basisschool KBS De Westhoek kunnen er nu voor creatieve vakken en projecten gebruik maken van moderne nieuwe ruimten. Voor opvang na schooltijd is er een unieke samenwerking met Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO), die op hetzelfde adres een nieuwe BSO-locatie geopend heeft. Ook al is de locatie al een tijdje, helemaal naar tevredenheid, in gebruik, wethouder Beenhakker komt op donderdag 23 juni 2022 naar de Ridderstraat om het gebouw feestelijk en officieel te openen tijdens een open huis.

“We zijn heel blij dat we de Westhoek-schoolgebouwen aan de Nieuwe Bouwlingstraat en aan de Ridderstraat in de afgelopen tijd eigentijds en toekomstproof hebben kunnen maken”, vertelt directeur Mireille Daanen. “Door corona hebben we het nog niet stil kunnen staan bij deze mooie stap, maar nu willen we die alsnog graag feestelijk vieren. De kinderen zorgen tijdens het open huis voor rondleidingen en bij de BSO maken ze bijzondere hapjes voor de gasten. Dat doen ze in de kookruimte aan de Ridderstraat, een mooi voorbeeld van wat de verbouwing voor de kinderen betekend heeft. Iedere middag kunnen ze aan de Ridderstraat terecht en vlechten we theorie en praktijk samen. Als ze in de ochtend bijvoorbeeld leren over meten en wegen, kunnen ze dat in de middag in de keuken meteen in de praktijk toepassen. En dan hebben we het niet over koekjes bakken, maar ze maken serieuze gerechten, zoals sushi en hartige taarten. Ook de boodschappen daarvoor doen ze zelf, in de stad of online, ook een mooi lesdoel.”

Unieke samenwerking
De samenwerking tussen basisschool en buitenschoolse opvang is uniek. “We werken letterlijk samen”, licht de directeur toe. “De pedagogisch medewerkers van SKO zijn onderdeel geworden van ons team. Ze starten vier dagen per week net voor de lunchpauze, zodat ze de kinderen in de middag kunnen begeleiden bij de creatieve vakken. En na schooltijd blijven ze voor de buitenschoolse opvang. Voor de kinderen en voor het team lopen onderwijs en opvang zo letterlijk naadloos in elkaar over, dat is voor iedereen fijn. De kinderen kunnen voor en na schooltijd bij SKO terecht, hoeven zich niet te haasten en kunnen afmaken waar ze mee bezig waren. Dat is ook in pedagogisch opzicht goed, het draagt bij aan de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Ook voor de medewerkers heeft het alleen maar voordelen. We zijn echt collega’s van elkaar. Samen zijn we er voor de kinderen en het werk is er voor ons allemaal alleen maar leuker en inhoudelijker op geworden.”

Open huis voor iedereen
Het open huis wordt een feestelijke middag voor iedereen. Om 17.00 uur zorgen onderwijswethouder Guus Beenhakker en SKO-bestuursvoorzitter Theo Lauwen samen voor een spetterende opening. Daarna zorgen de kinderen voor rondleidingen aan de Nieuwe Bouwlingstraat en de Ridderstraat. Ouders, buurtbewoners en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om erbij te zijn. De middag duurt tot 18.30 uur.

Publicatiedatum: 20 juni 2022