Aanmelden basisschool
Bij Delta vinden we het belangrijk dat u een school kiest die goed bij uw kind(eren) past. In de gemeente Oosterhout valt er gelukkig heel wat te kiezen. Daarom is het goed om scholen te vergelijken. Dat kan op verschillende manieren, het liefst in drie stappen. Begin op tijd, aanmelden kan bij Delta al vanaf anderhalf jaar.

 1. Vergelijk online
  Op de website scholenopdekaart.nl kunt u scholen per woonplaats met elkaar vergelijken. U vindt er informatie over het aantal leerlingen, het team en de oudertevredenheid bijvoorbeeld. Een overzicht van de Delta-scholen vindt u hier.
 2. Ga kijken
  Maar de beste manier om een goede indruk van een school te krijgen is er gaan kijken. Op al onze scholen kunt u een afspraak maken voor een kennismaking. In de meeste gevallen zorgt iemand van de directie voor een rondleiding en kunt u al uw vragen stellen. Neem gerust contact op met de school of scholen van uw keuze.
 3. Maak een afspraak om aan te melden
  Ook voor aanmelding van uw kind maken onze scholen graag een afspraak. Het advies van de Rijksoverheid is om uw kind voor school aan te melden als het drie-en-een-half is en met vier jaar te starten. Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Op sommige scholen zijn meer aanmeldingen dan plaatsen, over het plaatsingsbeleid kan de school u meer vertellen. Een afspraak maken op school voor uw kind drie-en-een-half is, is vaak een goed idee. Een afspraak maken is heel eenvoudig, bel de school of scholen van uw keuze en spreek een geschikt tijdstip af.

Veelgestelde vragen over aanmelden

Het advies van de Rijksoverheid is om uw kind voor school aan te melden als het drie-en-een-half is en met vier jaar te starten. Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Bij de Delta-scholen bent u ook van harte welkom om uw kind al aan te melden vóór het drie-en-een-half is. Graag zelfs. Aanmelden kan al vanaf anderhalf jaar.

Delta heeft als uitgangspunt dat alle kinderen in de gemeente Oosterhout in de buurt naar school kunnen. Het toelatingsbeleid van Delta-onderwijs is hier volledig te lezen.

Op sommige scholen geldt dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen. Op dit moment zijn dat KBS De Meander en KBS De Westhoek. Die scholen hebben in overleg met de medezeggenschapsraad hun ‘plaatsingsbeleid’ vastgesteld, dat op hun websites volledig te lezen is. In het kort zijn dit de belangrijkste punten:

 • Een evenwichtige instroom van kinderen in verschillende geboortemaanden. Het kalenderjaar is daarom opgesplitst in zes periodes, zodat kinderen uit alle periodes evenveel kans maken op plaatsing. Alle kinderen die aangemeld zijn voor de derde verjaardag hebben gelijke kansen.
 • Er gelden voorrangsregels voor kinderen die al een (half)broertje of (half)zusje op school hebben en vervolgens kinderen die in de wijk van de school wonen.
 • Als loting nodig is, doet de schoolleider dit in het bijzijn van een ouderlid van de medezeggenschapsraad.

NB: een plaats bij Delta-voorschool op deze scholen is niet gekoppeld aan een aanmelding op school.

Neem contact op met de school van uw keuze voor meer informatie.

Dat kan zeker, dat waarderen we op onze scholen. Een afspraak maken is heel eenvoudig, bel de school of scholen van uw keuze en spreek een geschikt tijdstip af.

Op verschillende scholen zijn ook verschillende schooltijden. Via de website scholenopdekaart.nl kunt u van alle scholen de schooltijden vergelijken.

Neem contact op met de school of scholen van uw keuze. Aanmelden doen we altijd persoonlijk, ook omdat we ons kunnen voorstellen dat u nog vragen heeft en omdat we u en uw kind(eren) graag meteen willen leren kennen.

Kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar kunnen bij Delta-voorschool op een leuke en speelse manier wennen aan school. Hier leest u meer over voorschool en hoe u uw peuter hiervoor aanmeldt.