Algemene voorwaarden en privacy policy

Privacystatement
Bij Delta-onderwijs vinden we privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Dat geldt voor de gegevens van onze leerlingen, ouders en verzorgers, onze medewerkers, sollicitanten, websitebezoekers en alle instanties waar we benodigde informatie mee uitwisselen.

Cookies op deze website
Op onze website(s) gebruiken we cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. We gebruiken ze ook om te bekijken hoe bezoekers onze websites in algemene zin gebruiken, maar we zien niet wat individuele bezoekers doen. Omdat we alleen cookies gebruiken die de privacy niet schenden, hoeven we niet om toestemming te vragen voor de cookies.

Privacy leerlingen, ouders en verzorgers
Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun ouders en verzorgers. We slaan gegevens beveiligd op en zorgen ervoor dat alleen die mensen erbij kunnen die de informatie ook daadwerkelijk nodig hebben voor de begeleiding van uw kind, voor het gebruik van digitale leermiddelen of het voldoen aan onderwijswetten.

Privacy medewerkers
Ook met de gegevens van onze medewerkers gaan we vanzelfsprekend zorgvuldig om. We verzamelen en verwerken ze voor verschillende doelen zoals salarisuitbetalingen, het verwerken van belasting, verzekeringspremies en om wettelijke verplichtingen na te komen. Hiervoor zijn vastgestelde persoonsgegevens nodig zijn. Ook deze gegevens slaan we beveiligd op en beperken we de toegang zoveel mogelijk.

Privacy sollicitanten
De privacy van een sollicitant is belangrijk. Voor Delta-onderwijs, maar zeker ook voor de sollicitant zelf. Daarom gaan we zorgvuldig om met de gegevens die we verzamelen voor werving en selectie. Na afloop van een sollicitatieprocedure bewaren we gegevens maximaal vier weken, tenzij een kandidaat ons toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren. We bewaren ze dan maximaal een jaar.