Katholieke Basisschool De Beiaard

Directeur
Mevrouw M. Wilborts

Bezoekadres
Krijtenberg 3
4904 PW  Oosterhout
directie@debeiaard.nl
0162 470535

Website
debeiaard.nl

Meer informatie scholenopdekaart.nl
Basisschool De Beiaard