Openbare Basisschool De Duizendpoot

Directeur
Mevrouw P. Kamberg

Bezoekadres
Willem Dreeslaan 1
4908 CA  Oosterhout
directie@obsduizendpoot.nl
0162 428817

Website
obsduizendpoot.nl

Meer informatie scholenopdekaart.nl
Openbare Basisschool De Duizendpoot