Corona-informatie

Sinds 22 november 2022 geldt in Nederland: Fase 1 Donkergroen: basismaatregelen

Het coronavirus kan dit najaar weer opleven. Daarom heeft het ministerie van OCW een coronaplan gemaakt, waarmee scholen zich kunnen voorbereiden op verschillende mogelijke fases en veilig en verantwoord open kunnen blijven.

Vier fases
Het coronaplan gaat uit van vier mogelijke fases waarin corona zich kan ontwikkelen. Bij iedere fase horen andere maatregelen. In het ernstigste geval is er ‘Fase 4: Rood’. De leerlingen komen dan om beurten naar school. De school sluit dus niet. Het kabinet besluit iedere week welk scenario geldt. Bij verandering van scenario voeren we binnen een werkweek de nieuwe maatregelen in. Die zijn dan minimaal twee weken geldig. Zo voorkomen we snelle wisselingen.

Fase 1 Donkergroen: basismaatregelen

  • Alle leerlingen kunnen volledig naar school
  • Basisadviezen hygiene en gezondheid, bijvoorbeeld: handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten
  • Zorgen voor goede ventilatie

Fase 2 Groen: voorzorgsmaatregelen

Alle regels van fase 1 +

  • Extra aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Fase 3 Oranje: maatregelen om contacten te beperken

Alle regels van fase 1 en 2 +

  • Contactbeperkende maatregelen, bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden
  • Alleen onderwijsactiviteiten
  • Thuiswerkadvies voor medewerkers die niet voor de klas staan
  • Geen externen, ouders en verzorgers in de school

Fase 4 Rood: maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken

Alle regels van fase 1, 2 en 3 +

  • Leerlingen gaan – om beurten – twee dagen per week naar school, school informeert over precieze invulling (deze regel geldt niet voor SBO De Wissel)
  • Minder kinderen, studenten en leerkrachten in ruimtes
  • Extra aandacht voor de sociale functie en extra aandacht voor kwetsbare kinderen


Voorbereiding op andere fases

Onze scholen bereiden zich alvast voor op andere fases door bijvoorbeeld testen te bestellen. Ook zetten ze op een rij welke leerlingen, gezinsleden en medewerkers tot risicogroepen behoren en welke ouders een cruciaal beroep hebben. Van alle activiteiten deze winter besluiten ze in welke fase ze gewoon door kunnen gaan en welke eventueel aangepast moeten worden. Ook communicatie naar ouders, afstemming met kinderopvang en andere scholen en andere zaken hebben hun aandacht.

Op deze manier kunnen we het onderwijs dit najaar samen veilig, verantwoord en goed voorbereid door laten gaan.