Delta-visie

Onze missie
Onze leerlingen en professionals begeleiden in hun leerproces en ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.

Onze waarden: eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding
We zijn een waardengedreven organisatie. Dat wil zeggen dat we onze waarden eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding willen terugzien in alles wat we doen en ook in wat anderen op onze scholen ervaren in uitstraling, communicatie, houding en gedrag.

Onze visie: bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen
Wij geloven erin dat alle kinderen het recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander, voor de omgeving en in samen leren en ontdekken.

Onze kernambities

  1. Borgen en versterken van kwaliteit
    We versterken de voorwaarden voor het leren en stimuleren de succeservaringen van onze leerlingen en professionals, zodat ze plezier in leren ervaren en zich willen blijven ontwikkelen. Ons systeem van kwaliteitszorg zorgt ervoor dat professionals kinderen op de juiste wijze begeleiden en hun onderwijs en aanpak zoveel mogelijk afstemmen op leerbehoeften en mogelijkheden, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We borgen en versterken de kwaliteit door aantrekkelijke scholen, goede opbrengsten, een adequate bedrijfsvoering en een professionele cultuur. We werken volgens (wetenschappelijk) beproefde inzichten en werkwijzen.
  2. Ruimte om te groeien
    Kinderen en professionals doen ertoe. Vandaar dat we inzetten op ruimte en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. We erkennen dat een gemiddeld mens niet bestaat en stimuleren ontwikkeling vanuit eigenheid, mogelijkheden en leerdoelen van kinderen en professionals. We leren kritisch na te denken en onze eigen mening te vormen. We observeren, ondersteunen en begeleiden vanuit ieders persoonlijk potentieel.
  3. Leren van en met elkaar
    We erkennen dat we optimaal ontwikkelen in relatie tot elkaar. Vandaar dat we Delta-onderwijs als lerende organisatie verder willen versterken. We creëren op alle niveaus voorwaarden voor gezamenlijk leren en samenwerking en bieden mogelijkheden om te verbinden met elkaar en de wereld. Kinderen en professionals leren onderdeel te zijn van de samenleving en leren hoe zij van meerwaarde voor die samenleving kunnen zijn. We leren om wat anders is met respect te verkennen en te waarderen. We begrijpen wat we belangrijk vinden en waarom en wat dat betekent voor onze eigen keuzes.

Klik hier voor het

tekst

Klik hier voor het

tekst

Klik hier voor het

tekst

Klik hier voor het

tekst