Directeur OBS Sterrendonk (0,8 – 1,0 fte)

Wij zoeken per 1 augustus 2024 een directeur voor Openbare Basisschool Sterrendonk.

Over de school

OBS Sterrendonk is een openbare school en staat open voor alle maatschappelijke en levensbeschouwelijke richtingen, waar onderling respect en acceptatie van verschillen vanzelfsprekend zijn. Openheid en transparantie is waar deze school voor staat. Welbevinden van de leerlingen, een fijne basisschooltijd beleven, met plezier naar school gaan en daarmee lekker in je vel zitten wordt gezien als essentiële voorwaarde om kinderen optimaal te laten leren en presteren.

Ouders kiezen voor deze school vanwege de structuur en rust en onze focus op het bijbrengen van de basisvaardigheden. Zij waarderen de positieve resultaten van het onderwijs, de goede zorgstructuur, de prettige sfeer, het openbare karakter, en de ruimtelijke en groene ligging van de school. De school wil zich graag verder ontwikkelen als ‘gezonde school’.

OBS Sterrendonk verzorgt opbrengstgericht onderwijs en werkt voortdurend aan verbetering. Voorbeelden daarvan zijn het gedifferentieerd werken, het ontwikkelen van een doorgaande lijn in het spelend leren van voorschool t/m groep 4 en het verstevigen van de samenwerking met de kinderopvang en voorschool op onze locatie. De school heeft aandacht voor sociaal welbevinden (Kanjerschool), creatieve ontwikkeling (implementatie 123Zing en er is aandacht voor gezondheid (sport door een vakdocent bewegingsonderwijs/gezonde voeding/groen speelplein).

De school is heel toegankelijk voor ouders. Drie keer per schooljaar vindt er een contactgesprek plaats waarin de sociaal emotionele ontwikkeling, leerresultaten en de scores van het leerlingvolgsysteem aan bod komen. Ouders worden volgens digitale nieuwsbrieven en de app van Parro geïnformeerd. Op de school wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare onderwijstijd. Er wordt gewerkt met moderne effectieve methodes, die een doorgaande lijn waarborgen. Nieuwe lesdoelen worden middels EDI aangeboden.

Er worden duidelijke, haalbare doelen gesteld. Deze doelen worden, indien nodig, aangepast aan de individuele leerling en frequent getoetst aan de hand van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere plusprogramma is er een (hoog)begaafdheidsbeleid.

Het leerlingaantal vertoont al jaren een stijgende lijn en ligt rond de 275 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Tevens is er een eigen Voorschool en een inpandige voorschoolse en naschoolse opvang.

Kijk voor meer informatie ook eens op de schoolwebsite.

Over de functie

Directeuren binnen Delta-onderwijs zijn primair onderwijskundige leiders. We verwachten daarom van de directeur van OBS Sterrendonk een stevige onderwijskundige visie op het behoud van de mooie opbrengsten van de school en de doorontwikkeling naar een kindcentrum in een nieuw schoolgebouw.

Op OBS Sterrendonk zien wij de basisschool als oefenplaats voor deelname aan de maatschappij en hanteren het motto ‘samen leven, samen leren’ vanuit het Openbaar Onderwijs. De leerkrachten bevorderen onderling respect en acceptatie van verschillen door actief de veelzijdigheid en verschillende achtergronden van de kinderen voor het voetlicht te brengen. De directeur heeft hierin een voorbeeldfunctie en wij verwachten dat een directeur dit uitgangspunt stimuleert en uitstraalt.

Delta-onderwijs en de gemeente zijn in gesprek over het Integraal Huisvestingsplan voor de gemeente Oosterhout. Binnen het strategisch beleidsplan van Delta-onderwijs is het nadrukkelijk de ambitie om scholen door te ontwikkelen tot kindcentra. De directeur van OBS Sterrendonk draagt vanuit zijn/haar onderwijskundige visie nadrukkelijk bij aan de ideevorming en uitvoering van de doorontwikkeling van Sterrendonk naar een kindcentrum, waarin de school en kinderopvang (Delta-voorschool en SKO) nauw samenwerken. Op korte termijn zal gestart worden met nieuwbouw voor Sterrendonk.

De functie past binnen de functiereeks directeuren in het primair onderwijs D12.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• Integraal leidinggeven aan de school
• Meerjarige beleidsontwikkeling
• Verantwoording aan het college van bestuur
• Samenwerking op stichtingsniveau
• Bijdragen aan de professionalisering van de stichting bijvoorbeeld door deelname aan bovenschoolse projecten
• Opstellen budgetten
• Samenwerken met ouders en MR

Over jou

• Je hebt minimaal HBO+ werk- en denkniveau
• Je hebt brede onderwijskundige ervaring
• Je bent gericht op kwaliteit van onderwijs
• Je weet medewerkers en partners te verbinden
• Je bent resultaatgericht
• Je werkt vanuit gespreid leiderschap waarbij teamleden op basis van hun expertise leiderschapsinitiatieven mogen nemen en zich professioneel kunnen ontwikkelen
• Je ziet ouders als een belangrijk partner met wie je de samenwerking zoekt
• Je bent communicatief sterk, zowel digitaal, schriftelijk als verbaal
• Je bewaakt de visie en uitgangspunten van de school en coacht en stuurt hierop
• Je kijkt vooruit, bent besluitvaardig en standvastig
• Je hebt leidinggevende ervaring
• Je bent samenwerkingsgericht, binnen de school, binnen de stichting en in netwerken daarbuiten
• Ervaring met nieuwbouw is een pré

Ons aanbod

• Een tijdelijk contract van 12 maanden, met uitzicht op vast bij gebleken geschiktheid;
• Een uitdagende, afwisselende functie binnen een inspirerende werkomgeving;
• Arbeidsvoorwaarden conform cao PO, Schaal D12.

Over Delta

OBS Sterrendonk is onderdeel van Delta-onderwijs. Met de komst van een gezamenlijk strategisch beleidsplan voor kinderopvang, voorschool en onderwijs, gaan we vanaf het nieuwe schooljaar verder onder één naam: Delta. Alle kinderen een vliegende start. Met meer dan 600 collega’s op ongeveer twintig locaties zorgen we daar in Oosterhout en omstreken samen voor. Door vanuit kinderopvang, voorschool en onderwijs samen te staan voor kwaliteit, een doorgaande lijn en locaties waar het fijn leren en werken is. We verschillen, leren van en met elkaar, verbinden en vertrouwen en we zijn bevlogen. Dat is ons Delta DNA.

Geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatiebrief gericht aan Dhr. N. Brans, voorzitter College van Bestuur, voorzien van CV, uiterlijk woensdag 22 mei 2024 naar vacatures@delta-onderwijs.nl onder vermelding van ‘vacature directeur OBS Sterrendonk’.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie staan gepland op maandag 27 mei 2024 in de middag. Op woensdag 29 mei 2024 volgen de gesprekken met de benoemingsadviescommissie. Op donderdag 30 mei 2024 voert de sollicitatiecommissie het laatste gesprek. Een (ontwikkel-)assessment kan deel uitmaken van de procedure. Het is de bedoeling het arbeidsvoorwaardengesprek voor 1 juni 2024 af te ronden. Deze vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Meer weten over de functie? Neem contact op met A. de Ridder, beleidsadviseur personeel & organisatie anita.deridder@delta-onderwijs.nl of bel 06-38445818.