Eerste schooldag Oekraïense kinderen in Oosterhout

De Oekraïense kinderen die in Oosterhout opgevangen zijn, gingen op maandag 4 april 2022 voor het eerst naar een Nederlandse school. Op de locatie van de voormalige school De Biëncorf in de wijk Slotjes-Midden worden vanaf vandaag tien Oekraïense kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar opgevangen door een deskundig team van drie ervaren leerkrachten.

Lekker spelen en een veilig gevoel
In eerste instantie richt het onderwijs zich op het welzijn van de kinderen. Lekker spelen, een veilig gevoel en sociale interactie staan de eerste weken centraal. Daarna wordt het onderwijs stapje voor stapje verder opgepakt. De kinderen krijgen les in de Nederlandse taal, maar vooral gericht op praktische situaties die ze hier tegenkomen. Ook rekenen en andere vakken komen aan bod. De leerkrachten krijgen op specifieke terreinen ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met trauma’s en onderwijs voor anderstaligen.

Snel voor elkaar
Twee weken geleden kwam het eerste signaal dat Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd in Oosterhout opgevangen werden. Delta-onderwijs heeft toen contact gelegd met de gemeente Oosterhout. Van daaruit startte een voorbereidingsteam vanuit de gemeente, De Muldersteeg, De Strijene en Delta-onderwijs om deze bijzondere onderwijsvoorziening snel voor elkaar te krijgen. De bijdragen die van buitenaf aangeboden werden, zijn hartverwarmend. Vrijwillige tolken meldden zich, Moove bood dagelijkse bewegingslessen aan en Oosterhoutse leerlingen zorgden voor versieringen in de nieuwe klas.

Langere termijn
Het voorbereidingsteam en de leerkrachten van de voorziening hebben inmiddels kennisgemaakt met de kinderen en hun ouders, in de meeste gevallen alleen de moeders. Zij zijn bij op hun opvanglocatie op bezoek geweest, om ze voor te bereiden op de eerste schooldag. Op maandag 4 april 2022 mochten de moeders de eerste ochtend met hun kinderen mee naar school. Dat maakte het voor iedereen iets gemakkelijker om te wennen en de eerste indruk voelde goed. De speciale onderwijsvoorziening is er in eerste instantie tot aan de zomervakantie. Ondertussen gaat het voorbereidingsteam aan de slag om een langere termijn plan op te stellen. Ook zorgen zij ervoor dat de voorziening zo nodig kan opschalen, als er meer Oekraïense kinderen in Oosterhout opgevangen gaan worden.

Publicatiedatum: 4 april 2022