Gemeenteraad Oosterhout op scholenbezoek

In passend vervoer – een gele schoolbus – ging de nieuwe gemeenteraad van Oosterhout vandaag op bezoek bij een aantal Delta-scholen in de gemeente. Want je kunt over scholen en schoolgebouwen praten, maar je kunt ze ook ervaren. 

De kennismaking startte met een presentatie over de organisatie en toekomstplannen van Delta-onderwijs. Daarna leidden leerkrachten, pedagogisch medewerkers en directeuren de raadsleden rond in drie scholen: KBS Paulo Freire, KBS Torenschouw en KC De Ontdekking. Sinds corona-tijd is er veel aandacht voor het binnenklimaat in de klassen en ventilatie op school. Goed om eens van dichtbij te bekijken wat de uitdaging daarbij is in de praktijk.

Integraal huisvestingsplan
Delta-onderwijs heeft in totaal 23 (school)gebouwen in de gemeente Oosterhout. De gemiddelde leeftijd daarvan is 36 jaar oud. Delta-onderwijs werkt samen met de andere schoolbesturen in Oosterhout en de gemeente aan een integraal huisvestingsplan, dat is dit najaar is afgerond. Ventilatie en duurzaamheid zijn daarin belangrijke thema’s.

Publicatiedatum: 15 juli 2022