GMR-leden gezocht!

Vanaf september 2022 zijn er vier plaatsen beschikbaar in de GMR van Delta-onderwijs, een vanuit de ouders/verzorgers en drie vanuit personeel. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, komen er verkiezingen. Hieronder lees je de oproep van de GMR. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 mei 2022 via gmr@delta-onderwijs.nl

 

Beste collega en ouder(s)/verzorger(s),

Er komen verkiezingen aan binnen Delta-onderwijs, van 20 juni tot en met 24 juni 2022. GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is het ‘orgaan’ dat medezeggenschap heeft namens alle scholen die onder de Stichting Delta-onderwijs vallen. Via dit bericht informeren wij je over de verkiezingen en over wat jij kunt bijdragen.

Vanaf september 2022 zijn er vier plaatsen beschikbaar in de GMR. In de GMR zijn personeelsleden en ouders/verzorgers vertegenwoordigd. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid vanuit de ouders/verzorgers van onze leerlingen en drie leden vanuit het personeel. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan komen er verkiezingen.

Wat doe je als GMR-lid?
Als GMR-lid denk je mee over de uitdagingen binnen Delta-onderwijs, je adviseert het college van bestuur over bijvoorbeeld beleidsvragen en je komt proactief met verbeterideeën. Bovendien zorg je samen met andere GMR- leden voor een juiste vertaling van de vragen en ideeën vanuit de achterban. Je vergadert minimaal zes maal per jaar, buiten standaard school- en kantooruren.

Ben jij…

    • Betrokken bij en geïnteresseerd in het onderwijs?
    • Positief kritisch?
    • Beschikbaar voor minimaal 3 jaar?
    • Flexibel, ook buiten standaard ‘kantooruren’?

Dan zoeken wij jou!

Je kunt je aanmelden als kandidaat tot uiterlijk 30 mei 2022 via gmr@delta-onderwijs.nl. Vermeld in je aanmeldingsmail op welke school je werkt of op welke school (of scholen) je kind(eren) onderwijs volgt (of volgen).

Heb je vragen? Stel ze aan de verkiezingscommissie via: gmr@delta-onderwijs.nl

Met vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie GMR van Stichting Delta-onderwijs

 

Publicatiedatum: 25 mei 2022