Begaafdheid, hoogbegaafdheid en talentontwikkeling
Bij Delta hebben we alle expertise in huis op het gebied van begaafdheid, hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. Op onze scholen bieden we in het onderwijs in de groepen speciaal voor (hoog)begaafde en extra talentvolle leerlingen zogenaamde schoolbrede leerlijnen. Ook hebben onze scholen voor iedere leeftijd verrijkingsklassen.

Hoogbegaafd of hoogbegaafd met extra ondersteuningsbehoefte
Ook hebben we speciaal voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs op onze voorziening ‘Het Labyrint’, bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen van groep 4 tot en met 8.
Ook leerlingen met een dubbele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, zogenoemde Twice Exceptionals (TE) zijn hier welkom. Deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid ook een of meerdere gedrags- of leerproblemen, dyslexie, autisme of ad(h)d bijvoorbeeld. In deze groepen is er altijd een leerkracht dichtbij die meer individuele begeleiding kan bieden. Er is plaats voor kinderen uit Oosterhout, maar ook van daarbuiten.

Wilt u meer weten over de voorzieningen voor (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling? Neem gerust contact op met de schoolleider van de school van uw kind(eren). Heeft u specifiek een vraag over de HB+ groep? Neemt u dan contact op met de schoolleider van KBS De Meander.