Home > Algemeen > Bestuur

Bestuur Afdrukken

 

Bestuur en toezicht.

Delta-onderwijs wordt bestuurd door een college van bestuur. Dit college bestaat uit de heren Theo Lauwen en Niels Brans (voorzitter)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het college van bestuur. Deze raad bestaat uit: mw. Kirsten Antonissen, Dhr. Marc Steevens (voorzitter), dhr. Arthur Slijkhuis, dhr. Danny Boots en  dhr. Theo Lansu.

Het college van bestuur is te bereiken via het bestuurskantoor van de stichting, Postbus 4318, 4900 CH Oosterhout. Bezoekadres: Ridderstraat 34, Oosterhout.