Kindcentrum De Pionier

  • Kinderdagverblijf
  • Voorschool
  • Openbare basisschool
  • Buitenschoolse opvang

Directeur
De heer R. Nagelkerke

Bezoekadres
Zeislaan 3
4904 VC  Oosterhout
directie@obsdepionier.nl
0162 437832

Website
obsdepionier.nl

Meer informatie scholenopdekaart.nl
Openbare Basisschool De Pionier