College van Bestuur Delta-onderwijs

De heer drs. C.A.W. Brans MEM
Voorzitter college van bestuur

De heer T.J.D. Lauwen
Lid college van bestuur

Secretariaat Delta-onderwijs

Postbus 4318
4900 CH Oosterhout

Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout

secretariaat@delta-onderwijs.nl
0162 424551

Delta-support

Voor advies en ondersteuning op het gebied van (passend) onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie, huisvesting & facilitair, ICT, communicatie en financiën kunnen de scholen terecht bij de adviseurs van Delta-support. Onderdeel van Delta-support is ook het Onderwijsondersteuningscentrum (OOC). Delta-support en OOC zijn, net als het secretariaat, te bereiken via 0162 424551.

Raad van Toezicht

De heer drs. M.G. Steevens – voorzitter
Mevrouw K. Antonissen
De heer D. Boots
De heer drs. T.J.M. Lansu
De heer A. Slijkhuis