College van bestuur

De heer drs. C.A.W. Brans MEM
Voorzitter college van bestuur

De heer T.J.D. Lauwen
Lid college van bestuur

Secretariaat Delta-onderwijs

Postbus 4318
4900 CH Oosterhout

Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout

secretariaat@delta-onderwijs.nl
0162 424551

Delta-support

Voor advies en ondersteuning op het gebied van (passend) onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie, huisvesting & facilitair, ICT, communicatie en financiën kunnen de scholen terecht bij de adviseurs van Delta-support. Delta-support is, net als het secretariaat, te bereiken via 0162 424551.

Anita de Ridder
Beleidsadviseur Personeel & organisatie

Arthur Louwerse
Beleidsadviseur ICT

Astrid van de Goor
Bovenschools coach

Frank Kuijpers
Beleidsadviseur Financiën

Gert-Jan van Riel
Medewerker ICT

Ingrid Martens
Medewerker Financiën

Jack van Boxel
Controller

Jenny Rehm
Beleidsadviseur Onderwijs & kwaliteit

Koos de Bie
Beleidsadviseur Communicatie

Lieke Kroon
Beleidsadviseur Personeel & organisatie

Liesbeth de Bruine
Bestuurssecretaresse

Ludwig van Gestel
Beleidsadviseur Huisvesting & facilitair

Ruud Leijten
Beleidsadviseur Onderwijs & kwaliteit

Sandra Priest
Administratie Delta-voorschool

Raad van Toezicht

De heer A. Slijkhuis – voorzitter
De heer D.R. Boots
De heer A.W.H. Janssen
De heer drs. T.J.M. Lansu
Mevrouw mr. J.C.A.M. Los

ANBI-gegevens

Delta-onderwijs is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wettelijk zijn we daarom verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hier vermeld of met een klik te vinden op deze wesite.

Naam organisatie
Delta-onderwijs

KvK nummer
41105843

Contactgegevens
Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout
info@delta-onderwijs.nl
0162 424551
delta-onderwijs.nl 

RSIN nummer
800573651

Aantal medewerkers 
328 fte

Overige gegevens
Statutair bestuur
Statutaire doelstelling
Hoofdlijnen beleidsplan
Beloningsbeleid
Activiteitenverslag
Financiële verantwoording