Speciale School voor Basisonderwijs De Wissel

Directeur
De heer. S. Timmermans

Bezoekadres
Van Oldenneellaan 18
4902 ZC  Oosterhout
info@dewisselsbo.nl
0162 453685

Website
dewisselsbo.nl

Meer informatie scholenopdekaart.nl
Speciale School voor Basisonderwijs De Wissel