Unieke beoordeling Onderwijsinspectie voor OBS De Kameleon

Vorig jaar bezocht de Onderwijsinspectie OBS De Kameleon in Oosterhout. De Inspecteurs zagen toen goede dingen, maar ook dingen die beter moesten. Net voor de zomervakantie kwamen ze terug om de verbeteringen te beoordelen. En wat bijna nooit voorkomt, gebeurde: binnen een jaar ging de beoordeling terug van ‘zeer zwak’ naar een dikke ‘voldoende’ op alle onderdelen.

“Ik ben ongelofelijk trots op het team”, vertelt directeur Christian de Jong. “Er is hier zo ontzettend hard gewerkt. Het onderwijs in de breedte verbeteren en tegelijk heel goed zicht houden op de resultaten van ieder kind, dat is echt een prestatie. De inspecteurs hebben tijdens hun bezoek goed geluisterd, naar de teamleden en ook naar de leerlingen en de ouders die ze gesproken hebben. Het is top dat dat zo op waarde geschat is.”

Inspectierapport
In het inspectierapport na het bezoek voor de zomervakantie beschrijven de inspecteurs: “De school heeft zich op verschillende punten verbeterd. De leerresultaten van de leerlingen in groep 8 zijn voldoende. De school weet goed waar leerlingen en groepen staan in hun ontwikkeling en wat zij nodig hebben. (…) Zij houden meer in de gaten dat de onderwijstijd goed benut wordt. Verder heeft de school het aanbod voor de kleuters (unit 1) en voor rekenen, taal en begrijpend lezen (unit 2-3-4) aangepast, zodat er een betere opbouw zit in het aanbod. (…) Er is een duidelijke ondersteuningscyclus, die door het team gedragen en uitgevoerd wordt. Ten slotte is er een werkwijze waarmee de school de eigen onderwijskwaliteit en de leerresultaten gericht kan bewaken en verbeteren. Net als vorig jaar zorgt het team voor een veilige leeromgeving. De leerlingen gaan graag naar school.”

Van fijne school naar góede fijne school
“Deze eindbeoordeling is een geweldige opsteker,” vindt Christian de Jong. “Het klopt ook. We waren al een fijne school, de inspecteurs hebben nu gezien dat we ook een góede fijne school zijn. Het team heeft een unieke prestatie geleverd, zich in één jaar zo ontwikkelen dat de beoordeling in één keer van zeer zwak naar voldoende is gegaan, een unicum voor Nederland. Ik merk in het team de drive om nu verder door te ontwikkelen, om de school nóg beter te maken. Vorig jaar hadden we echt een tegenvaller te verwerken. Nu kunnen we voorzichtig zeggen dat we er veel beter uitkomen. En het mooie is, ook ouders zien dat, want we hebben dit jaar weer meer leerlingen dan vorig jaar, terwijl deze unieke beoordeling nog niet eens bekend was.”

Publicatiedatum: 28 augustus 2023