voor anderstaligen2022-06-17T15:19:41+02:00

Voor anderstaligen
Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen en de Nederlandse taal niet of weinig spreken, kunnen bij Delta gebruik maken van de voorziening Nederlands voor anderstalige zij-instromers (NAZ) om de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren. In Oosterhout wordt deze voorziening op twee locaties aangeboden: bij Kindcentrum De Ontdekking en in het voormalig schoolgebouw aan Slotjesveld 11. Ook leerlingen van andere scholen in Oosterhout kunnen hiervan gebruikmaken.

Dichtbij huis
De voorziening biedt zoveel mogelijk onderwijs dichtbij huis. Een aantal dagdelen per week krijgen de kinderen daarom les in een eigen groep op hun eigen school in de buurt. Voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat ze veel omgaan met leeftijdgenootjes en Nederlandstalige kinderen uit de wijk waarin ze wonen. Op een aantal vaste dagdelen gaan ze naar de NAZ-locatie. Op elke NAZ-locatie is een gespecialiseerde leerkracht die in een apart lokaal met kleine groepjes leerlingen van groep 3 t/m 8 aan de slag gaat. Er wordt veel gedifferentieerd gewerkt, de activiteiten zijn heel afwisselend en vooral gericht op het leren van de Nederlandse taal.

Thema’s dichtbij
Natuurlijk besteden we er ook veel aandacht aan dat de kinderen zich prettig voelen op school. We werken veel met thema’s die dicht bij de kinderen zelf staan. Hierbij gebruiken we concrete materialen, afbeeldingen, vertelplaten, woordvelden, leesboekjes en spelletjes. Aanvullend maken we ook gebruik van de methode Horen, Zien en Schrijven. We zijn veel mondeling bezig, maar de kinderen maken ook schriftelijke en digitale opdrachten. Ook gaan we er regelmatig op uit, naar het winkelcentrum, de supermarkt, de bibliotheek, de natuur en de kinderboerderij bijvoorbeeld.

Neem voor meer informatie over deze NAZ-voorziening contact op de heer J. de Bont, NAZ-coördinator van Delta-onderwijs, via jos.debont@delta-naz.nl.

For non-native speakers
Children who come to the Netherlands from abroad and do not speak the Dutch language or speak little or not can use the Dutch provision for foreign-speaking side entrants (NAZ) at Delta to learn the Dutch language as soon as possible. In Oosterhout this facility is offered at two locations: at Kindcentrum De Ontdekking and in a former school at Slotjesveld 11. Children from other schools in Oosterhout can also use these provisions.

Near home
The facility offers as much education as possible close to home. A number of parts of the day per week, the children are therefore taught in their own group at their own school nearby. For their socio-emotional development, it is important that they interact a lot with peers and Dutch-speaking children from the district in which they live. On a number of fixed parts of the day they go to the NAZ location. At each NAZ location there is a specialized teacher who works in a separate classroom with small groups of students from groups 3 to 8. There is a lot of differentiated work, the activities are very varied and mainly focused on learning the Dutch language.

Themes nearby
Of course, we also pay a lot of attention to the fact that the children feel comfortable at school. We work a lot with themes that are close to the children themselves. We use concrete materials, images, narration plates, word fields, reading books and games. In addition, we also use the Hearing, Seeing and Writing method. We do a lot of oral work, but the children also make written and digital assignments. We also regularly go out, to the shopping center, the supermarket, the library, nature and the petting zoo, for example.

الأطفال القادمون إلى هولندا من الخارج
ويتحدثون القليل من اللغة الهولندية أو لا يتحدثون بها على الإطلاق ،
يمكنهم استخدام المرفق الهولندي في دلتا للطلاب المنقولين الجانبيين غير الناطقين بالهولندية (NAZ)
لتعلم اللغة الهولندية في أسرع وقت ممكن.

 

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ J. de Bont على jos.debont@delta-naz

Werken bij Delta

Klik hier voor de Delta-vacatures die nu openstaan.

Ga naar de bovenkant