Voor begaafde en twice exceptional kinderen
Bij Delta werken specialisten begaafdheid en twice exceptional, die ondersteuning bieden aan scholen, leerkrachten en leerlingen. Veel kinderen kunnen we zo in hun eigen groep, op hun eigen school in hun eigen wijk helpen.

Het Labyrinth
Het Labyrint is binnen Delta een voltijds voorziening voor begaafde en twice exceptional leerlingen. Kinderen komen daarvoor in aanmerking als voor hen leerkrachtnabijheid nodig is en de ondersteuningsvraag groter is dan het aanbod van de eigen school. Dit kan deeltijd, voltijd, kortdurend of langdurend zijn. Het aanbod is op maat en gericht op terugkeer naar de eigen klas. Het Labyrinth is gevestigd in KC De Ontdekking.

Meer informatie
De school van uw kind organiseert de juiste ondersteuning. De leerkracht, intern begeleider of schoolleider schakelen eventueel extra ondersteuning in. Wilt u meer weten over de voorziening Het Labyrinth, dan kunt u ook contact opnemen met Mevrouw K. de Krom, via info@ontdekking.net.