Voor meer- en hoogbegaafde en twice exceptional kinderen

Bij Delta werken specialisten begaafdheid en twice exceptional, die ondersteuning bieden aan scholen, leerkrachten en leerlingen. Veel kinderen kunnen we zo in hun eigen groep, op hun eigen school in hun eigen wijk helpen. 

Het Labyrint

Het Labyrint is binnen Delta een voltijds voorziening voor hoogbegaafde en twice exceptional (dubbel bijzondere) leerlingen uit Oosterhout en omgeving. Kinderen komen daarvoor in aanmerking als leerkrachtnabijheid nodig is en de ondersteuningsvraag het aanbod van de eigen school of werkeenheid overstijgt. De plaatsing is op maat; dit kan deeltijd, voltijd, kortdurend of langdurend zijn. Het groepsaanbod is gericht op de basisvaardigheden, compacten, verrijken en verbreden, waarbij waar nodig aanpassingen in de begeleiding worden gemaakt. Het Labyrint is bedoeld voor kinderen met een regulier onderwijsperspectief. Het Labyrint is gevestigd inKC De Ontdekking in Oosterhout.

Meer informatie

De school van uw kind organiseert de juiste ondersteuning. De leerkracht, intern begeleider of schoolleider schakelen eventueel extra ondersteuning in.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning of van de voorziening Het Labyrint, dan kunt u ook contact opnemen met: 

Karin de Krom of Saskia Knol, viadirectie@het-labyrint.nl 

Barbara Graumans, via ondersteunershb@het-labyrint.nl