Home > Voorschool

Delta-voorschool Afdrukken

Vanaf 1 oktober 2005 is aan iedere basisschool van Delta-onderwijs een voorschool verbonden. De voorschool is bedoeld voor kinderen van tweeënhalf tot vier jaar. Zij worden op speelse wijze voorbereid op hun basisschooltijd en samen spelen is hierbij heel belangrijk.

Een plaats op de voorschool betekent dat een kind twee dagdelen per week de voorschool bezoekt.  Op een aantal van onze basisscholen wordt gewerkt met speciale programma's, die met name de taalontwikkeling van peuters stimuleren. Een peuter die een zogenaamd "VVE-programma" volgt, komt vier dagdelen.

Bent u geïntereseerd in de inspectierapporten van één van onze scholen kunt u deze vinden via deze link.


Informatie over de ouderbijdrage 2021 van de voorscholen van Delta-onderwijs

Wanneer een peuter gebruik gaat maken van de voorschool van een basisschool van Delta-onderwijs dan zijn daar kosten aan verbonden. De voorscholen vallen nog niet onder het regulier onderwijs dat, als uw kind 4 jaar wordt, gratis is. Voor deelname aan de voorschool vragen wij van u een ouderbijdrage. Daarnaast subsidieert de gemeente Oosterhout ook de voorscholen.

De ouderbijdrage voor de voorschool bedraagt € 8,46 per uur over 32 uren per maand.
U hoeft echter in de meeste gevallen niet dit gehele bedrag te betalen, maar veel minder.

Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u, als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u gebruik maken van de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. Hier onder leest u hoe een en ander werkt.

Hoe werkt het als u recht hebt op kinderopvangtoeslag?

U hebt recht op kinderopvang als:
- U en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen
- U als alleenstaande ouders werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt

U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. Nadat wij dit formulier van u ontvangen hebben krijgt van ons een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw peuter 320 uur per schooljaar bij ons voorschoolse educatie volgt. Met deze overeenkomst kunt u via de website toeslagen.nl kinderopvangtoeslag aanvragen. U hebt daarvoor een DigID nodig. Heeft u dat nog niet vraag dat dan snel aan. Vanaf de start op de voorschool factureren wij u maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt 32 uur voorschoolse opvang. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. U ontvangt van de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug. Let hierbij wel op dat de belastingdienst 12 maanden toeslag geeft en wij maar 10 maanden incasseren. U krijgt dus standaard teveel kinderopvangtoeslag, het teveel moet u terug betalen. Wij adviseren u de uren per maand waar u toeslag voor aanvraagt op 26 uur te houden, zo hoeft u aan het einde van het jaar het teveel ontvangen bedrag niet terug te betalen. Volgt uw peuter VVE, dan berekenen wij de extra 32 uur per maand voor € 0,-

Hoe werkt het als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag?

Dan heeft u recht op de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. 
Wat zijn dan de kosten van de voorschool per uur?

Gezamenlijk

toetsingsinkomen gezin

Ouderbijdrage peuteropvang per uur

 

1e kind

2e kind e.v.

lager dan

€ 20.302

€ 0,34

€ 0,34

€ 19.891

€ 31.214

€ 0,42

€ 0,36

€ 30.582

€ 42.953

€ 0,90

€ 0,45

€ 42.083

€ 58.423

€ 1,41

€ 0,46

€ 57.239

€ 83.979

€ 2,45

€ 0,68

€ 82.277

€ 116.371

€ 4,16

€ 1,07

€ 114.012

en hoger

€ 5,60

€ 1,99


U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. In dat formulier moet u aangeven dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijke gezinsinkomen is. Wij moeten daarbij ook een inkomensverklaring van u beide ontvangen als bewijs. Vanaf de start op de voorschool krijgt u van ons maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt een factuur voor 32 uur voorschoolse opvang. Wij hebben dan al voor U berekend op welk bedrag subsidie per uur u recht heeft en u betaalt aan ons alleen het netto uurtarief uit bovenstaande tabel. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. Volgt uw peuter VVE, dat berekenen wij de extra 32 uur per maand voor € 0,-

Vanaf mei 2021 gelden de onderstaande dagdeel-combinaties:

Tijden
ochtend: 8.30 - 12.30 uur
middag: 13.00 - 17.00 uur

Achthoek maandagochtend-donderdagochtend Ontdekking maandagochtend-donderdagochtend
  dinsdagochtend-vrijdagochtend   dinsdagochtend-vrijdagochtend
       
Beiaard maandagochtend-woensdagochtend Paulo Freire maandagochtend-woensdagochtend
  maandagochtend-dinsdagmiddag Torenschouw dinsdagochtend-donderdagochtend
  dinsdagochtend-donderdagochtend    
  dinsdagmiddag-woensdagochtend Pionier maandagochtend-woensdagochtend
      dinsdagochtend-donderdagochtend
Berkenhof maandagochtend-donderdagochtend    
  dinsdagochtend-vrijdagochtend Rubenshof maandagochtend-woensdagochtend
      maandagmiddag-donderdagochtend
Duizendpoot maandagochtend-woensdagochtend   dinsdagochtend-vrijdagochtend
  dinsdagochtend-donderdagochtend    
    St Jan maandagochtend-donderdagochtend
Montessori maandagochtend-woensdagochtend   dinsdagochtend-vrijdagochtend
  dinsdagochtend-donderdagochtend    
    Sterrendonk maandagochtend-woensdagochtend
Kameleon maandagochtend-woensdagochtend   dinsdagochtend-donderdagochtend
  dinsdagochtend-donderdagochtend    
    Touwbaan maandagochtend-woensdagochtend
Marcoen maandagochtend-woensdagochtend   dinsdagochtend-donderdagochtend
  maandagmiddag-vrijdagochtend   dinsdagmiddag-vrijdagochtend
  dinsdagochtend-donderdagochtend    
    Westhoek maandagochtend-vrijdagochtend
Meander maandagochtend-donderdagochtend   maandagmiddag-woensdagochtend
  maandagmiddag-woensdagochtend   dinsdagochtend-donderdagmiddag
  dinsdagochtend-vrijdagochtend   dinsdagmiddag-donderdagochtend


Klik hier om in te schrijven

Voor informatie over de voorschool, kunt u contact opnemen met de directie van de school van uw keuze.
Met vragen over de plaatsing en ouderbijdrage kunt u terecht bij:

Stichting Delta-voorschool
Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout
0162-464770
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.