Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag, opmerking of idee voor het onderwijs of de school van uw kind(eren), dan is het vaak logisch om daarover contact op te nemen met de school. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor Delta, dan horen we die natuurlijk graag. Neem gerust contact op.

Heeft u een klacht?
We staan voor werken vanuit onze waarden: eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding. We horen er allemaal bij, iedereen is van waarde en we doen het samen. En toch kan het voorkomen dat er iets verstoord raakt in die verbinding, die we zo belangrijk vinden. Als ouder of verzorger kunt u of uw kind zich zorgen maken, het ergens mee oneens zijn, in een conflict terecht komen of zich niet veilig voelen. Heel vervelend. Daar zullen we in alle gevallen proberen samen iets te doen.

Maak het bespreekbaar op school
Bespreek uw vraag, zorg of probleem in alle gevallen eerst op school, liefst met de persoon waarover het gaat. Probeer samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding of met de speciaal daarvoor aangestelde contactpersoon vertrouwenszaken op de school van uw kind. De contactgegevens vindt u in de schoolgids op de website van de school of via de pagina van de school op de website scholenopdekaart.nl. Afhankelijk van de situatie zal hij of zij u verder helpen en eventueel doorverwijzen.

Voor zaken die u liever niet op school of met de contactpersoon vertrouwenszaken op school kunt bespreken, heeft Delta-onderwijs onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Die kunnen bemiddelen of kan u verder op weg helpen, als u verdere stappen wilt nemen.

De Landelijke Klachtencommissie heeft de procedure van klacht tot oplossing in een handige infographic gezet.
Hier downloadt u de klachtenregeling, de klokkenluidersregeling en de integriteitscode van Delta-onderwijs.